HELSENORGE
BIOPOSTEN

Elektroniske svar til primærhelsetjenesten

Det er gjort endringer i utsending av elektroniske svar fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Det blir ikke lenger sendt ut akkumulerte rapporter, nye elektroniske svarrapporter vil kun inneholde nye svar og ikke tidligere rapporterte svar.