HELSENORGE
BIOPOSTEN

Endring til samme leverandør for alle prøverør med pensel

Vi skifter nå til samme leverandør for alle penselrør.

Vi har tidligere brukt ulike leverandører på de ulike størrelsene av penselrør. Vi skifter nå til samme leverandør for alle penselrør. De nye rørene er alle av merket eSwab(copan). Rørene kan som før brukes til både dyrkningsprøver og PCR-analyser.
Bestilling skjer som før via vårt elektroniske bestillingskjema på våre nettsider.

ESwab m/tykk prøvepinne - hvit topp - 4E053S.A
ESwab m/tynn prøvepinne - orange topp - 481CE.NOR
 
Fra 1.juni 2019 ber vi om at det ikke benyttes penselrør av den gamle typen Sigma Transwab (orange).