HELSENORGE
BIOPOSTEN

Fagkveld med tema cervix cytologi

Fastleger og gynekologer ble invitert til fagkveld arrangert av avdeling for patologi.

Avdeling for patologi, Molde, arrangerte sammen med firmaet Montebello Diagnostics fagkveld i cervix cytologi for fastleger og gynekologer.

Ameli Tropé, gynekolog og leder av livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret foreleste.

Budskapet til legene var:

Om kvinnen har symptomer så er det ikke tilstrekkelig med bare celleprøve, men andre undersøkelser hos gynekolog er nødvendig i tillegg.
Gynekolog Gunnar Berland demonstrerte prøvetaking på cervix modell, og det var mulighet for deltakerne å prøve, med veiledning, samt diskutere ulike erfaringer og prøvetakingsutstyr.
Det var også mulighet for å se på celleprøver i mikroskopet og få demonstrert hvordan preparering av væskebaserte prøver skjer i maskin.

Seksjonsleder Tove Gimse, Avdeling for patologi Molde

Foto: Cytodiagnostiker Giselle Vesters ved mikroskopet, Avdeling for patologi i Molde

Cytodiagnostiker Giselle Vesters ved mikroskopet ved patologen i Molde