HELSENORGE
BIOPOSTEN

Fæcesprøver

Nye rutiner for levering av fæcesprøver til diagnostikk.

​Fra og med 1. juni 2019 skal alle fæcesprøver til diagnostikk av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter, innenlandssmitte, leveres på fecalswab.

Prøver som mottas på sterilt glass til disse undersøkelsene vil avvises.

Ved mistanke om parasittsmitte i utlandet, send både fecalswab og avføring på steril prøvebeholder.
For undersøkelse av Helicobacter pylori send avføring på steril prøvebeholder. 

Illustrasjon av Fecal Swab

Fecal Swab