HELSENORGE
BIOPOSTEN

Forenklet rekvirering for primær-helsetjenesten

I 2016 har 4 legekontor i Møre og Romsdal vært pilot for elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten for medisinsk biokjemi og mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal.

​4 legekontor i Møre og Romsdal har i 2016 vært pilot for elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til laboratoriene for medisinsk biokjemi og mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal.

Løsningen heter «Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon fra primærhelsetjenesten» og kalles IHR.
Elektronisk rekvirering av prøver vil forenkle rekvireringen og gi kvalitetsforbedringer for både rekvirenter og laboratorier.

Høsten 2017 er det planlagt oppstart for bredding av IHR for primærhelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal. Dette vil det komme informasjon om så snart som mulig.