HELSENORGE

Fra interaktiv henvisning og rekvirering -IHR til Epic Care Link

Vi vil tilby våre rekvirenter bredding av Epic Care Link nå som breddingen
av IHR er stoppet.

​HMR har hatt et sterkt ønske å bredde IHR til så mange legekontor som mulig. Vi har imidlertid møtt på utfordringer med nye journalsystemer i primærhelsetjenesten. Det er spesielt web-baserte journalsystemer som har vært utfordringa.

Det er nå stopp i bredding av IHR. I stedet vil vi tilby våre rekvirenter oppkobling til Epic Care Link. Vi håper å komme i gang med bredding av Epic Care Link så raskt som mulig etter sommerferien. Epic Care Link er Epics web-baserte applikasjon og blir da en sømløs konfigurasjon med laboratoriedatasystemet Epic Beaker i laboratoriene.

På mange måter kan en se på løsningen som en forsmak på Helseplattformen i Helse Midt-Norge. 

Foto: Bioingeniørene Tone Kjerstad og Marie Apell-Steinslien

Bioingeniørene Tone Kjerstad og Marie Apell-Steinslien har arbeidet med å innføre IHR på flere legekontor i HMR. Begge fortsetter arbeidet med å innføre elektronisk rekvirering i HMR.