HELSENORGE
BIOPOSTEN

God Jul og Godt nyttår

Ønskjer alle ei fin juletid.

​Laboratorieavdelingene i Helse Møre og Romsdal ønskjer alle samarbeidspartnere god jul og godt nyttår. 

Illustrasjon: Julehilsen

Julehilsen fra laboratorieavdelingene.

Ansvarlig redaktør for bioposten:
Avdelingssjef Brit Valaas Viddal, avdeling for medisinsk biokjemi
brit.valaas.viddal@helse-mr.no