HELSENORGE
BIOPOSTEN

God sommer

Sommerhilsen

Foto: Middagshornet mot Molladalen
Middagshornet mot Molladalen

​Laboratorieavdelingene ved Klinikk for diagnostikk ønsker alle en riktig god sommer.


Ansvarlig redaktør: Avdelingssjef Brit Valaas Viddal, Avdeling for medisinsk biokjemi
brit.valaas.viddal@helse-mr.no  

 

Foto: Utsyn fra Middagshornet i Barstadvika mot Masdalskloven og Molladalen

Utsyn fra Middagshornet i Barstadvika mot Masdalskloven og Molladalen