HELSENORGE
BIOPOSTEN

Helicobacter pylori diagnostikk

Indikasjoner for diagnostikk og behandling.

Absolutte indikasjoner for diagnostikk og behandling av Helicobacter pylori er påvist ulcus eller MALT-lymfom i ventrikkelen. Andre indikasjoner for testing kan være påvist atrofisk gastritt, jernmangelanemi med ukjent etiologi, kronisk idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), vitamin B12 mangel med ukjent etiologi, dyspepsi og hos førstegradsslektninger til pasienter med ventrikkelkreft. 

Ved mistanke om ulcus eller cancer, skal pasienten henvises til gastroskopi. Ved ikke-invasiv utredning er testing av H. pylori antigen i avføring anbefalt. Denne testen kan også brukes som kontroll av gjennomført behandling, tidligst 4 uker etter gjennomført kur.  Bruk av antibiotika, protonpumpehemmer eller vismutholdige preparat de siste to ukene før testing kan gi falskt negativt resultat. 

I de tilfeller hvor det ikke er mulig å bruke H. pylori antigen test, kan man alternativt bruke H. pylori serologi. Serologisk testing vil imidlertid ikke skille mellom tidligere og aktuell infeksjon, og er ikke anbefalt som en generell screening test. 

Helicobacter Pylori IgG i serum analyseres f.o.m 22.januar 2019 kun ved Mikrobiologi Molde. 
For rekvirenter som rekvirerer elektronisk vil bestillingen gå automatisk til riktig laboratorium.
Rekvirenter som rekvirerer på papir oppfordres til å benytte rekvisisjon til Mikrobiologi Molde.

Dersom dere har papirrekvisisjoner for Mikrobiologi Molde hvor Helicobacter Pylori IgG ikke er med som et alternativ, hak av ved Annet under Blodprøver og før opp analysen.