HELSENORGE
BIOPOSTEN

HPV i primærscreening

Ny primær screeningtest innføres i Livmorhalsprogrammet.

​En ny primær screeningtest innføres i Livmorhalsprogrammet. Cytologisk vurdering av livmorhalsprøven blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus (HPV). Prøven tas på samme måte som tradisjonell cytologi, men den videre analysen og oppfølgingen er annerledes.
Vanlig prosedyre for analyse av livmorhalsprøven har frem til nå vært cytologi.  En ny analysemetode, HPV-test, innføres nå gradvis i Livmorhalsprogrammet.
HPV er en viktig faktor for utvikling av de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft.
En HPV-test er mer følsom for å oppdage forstadier til livmorhalskreft i forhold til cytologi, og fanger dermed opp kvinner med forstadier tidligere.

 
I Helse Møre og Romsdal (HMR) vil en gradvis innføring starte fra 01.01.2019, i praksis betyr det at kvinner mellom 34-69 år, født på partallsdato, går direkte til HPV primærscreening. Kvinner mellom 34-69 år, født på oddetallsdato og kvinner mellom 25-33 år, skal fortsatt ha cytologi-screening. Positiv HPV test, ved primærscreening, skal også til mikroskopering, og cytologi prøver med funn i den andre gruppen, skal fortsatt til HPV test.
Innføringen vil skje gradvis, og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021.
Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.
Den største forskjellen med det nye screeningtesten er at normal cytologi ved HPV positiv utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve, slik at infeksjon har mulighet til å gå i regress og biopsi kan unngås. HPV16 og HPV18 positive abnorme prøver vil følges tettere. De kvinnene som er HPV-negative har veldig lav risiko for å utvikle celleforandringer og livmorhalskreft, og kan vente 5 år til neste livmorhalsprøve.

Prøvetaking
Celleprøven tas før all annen eksplorasjon og behandling. Dette gjelder også innvendig ultralyd. Hensikten med dette er å unngå kontaminering med eksplorasjonsgel eller annet som pasienten behandles med.
Det anbefales kun bruk av lunkent vann ved prøvetaking. Der det er nødvendig kan det brukes en sparsom mengde vannbasert gel på sidene av spekelet.
K-Y Jelly er vannbasert og anbefalt å bruke. Det finnes mange ulike typer gel på markedet (MK0150, ECO-gel eller Hibitane) som ofte inneholder carbomerer, glycerol eller carbopol polymerer som fortrenger celler i filterteknikken vi bruker for å lage preparater og bør derfor ikke benyttes.
Umiddelbar og grundig prøveoverføring er avgjørende. For prøver fra pasienter fra Sunnmøre må det lages ett utstryk, der børsten strykes over et objektglass som i etterkant sprayfikseres, før børsten overføres i Thin Prep transportmedium for væskebasert cytologi.

Preservcyt inneholder et kraftig fikseringsmiddel, så dersom børsten etterlates i prøvebeholderen, selv en kort stund, vil cellene fikseres fast til børsten. Trykk prøvetakingsbørsten godt ned mot bunnen av prøvebeholderen og gjenta ti ganger. Avslutt med å røre kraftig. Kast så børsten.
Merk objektglass ved å skrive navn og personnummer på skrivefelt med blyant, væskebasert prøve merkes med strekkodeetikett umiddelbart etter prøvetakingen. Ikke klistre etiketten over «vinduet» på boksen da dette er nødvendig for å lese av væskenivå i prøvebeholderen.
Dersom en ønsker å lære mer om prøvetaking finnes det er e-lærings kurs «Screening for livmorhalskreft», som er tilgjengelig på nettsiden til legeforeningen, https://nettkurs.legeforeningen.no.

Kontaktinformasjon
Avdeling for patologi: www.helse-mr.no/patologi, velg «om oss» , velg Ålesund eller Molde.

Ålesund, tlf 70 10 66 21, Molde, tlf 71 12 21 50

Evt. ta kontakt med kreftregisteret https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet

 

Patolog Bjørn Westre flankert av Siri Nes Tjørstad og Camilla Jøsok Nybø, leger i spesialisering ved patologen i Ålesund