HELSENORGE
BIOPOSTEN

Identifisering og signering

Viktig med rett identifisering og signering av prøvetakar.

​Vi minner igjen om kor viktig rett identifisering er. Hugs at prøver som skal til blodbanken skal signerast av prøvetakar.

Signering av prøvetakar.