HELSENORGE
BIOPOSTEN

IHR

Påminninger fra medisinsk biokjemi.

​Noen påminninger.

  • Husk å fullføre bestillingen.
  • Alle etterbestillinger må ringes til laboratoriet, eventuelt merkes med beskjed rundt prøverøret.
  • Prøver som ikke er mottatt innen en uke vil bli slettet.
  • Dersom pasienten skal ta prøve på medisinsk biokjemi sitt laboratorium, må IHR-rekvisisjonen sendes med pasienten.
  • Rekvisisjoner blir kansellert når pasienter venter for lenge med å komme til laboratoriet ved medisinsk biokjemi.