HELSENORGE

IHR - glukosebelastning

Resultat på glukosebelastning utført i primærhelsetjenesten må rekvireres på samme bestilling.

​For at det skal komme kommentar til resultat på glukosebelastning som utføres i primærhelsetjenesten, er det viktig at begge glukosene rekvireres på samme bestilling.
Det vil si at både glukose 0 og glukose 120 rekvireres på samme rekvisisjonsnummer.