HELSENORGE
BIOPOSTEN

IHR (interaktiv henvisning og rekvisisjon)

Pasienter som sendes til sykehuset for prøvetaking der IHR benyttes.

​Alle som benytter IHR MÅ sende med både skjema og etiketter når pasienten sendes til sykehuset for prøvetaking.