HELSENORGE

IHR - rekvirering av analyser på flere typer prøvemateriale

Opprett en bestilling per prøvemateriale når det rekvireres analyser på flere typer prøvemateriale.

Når det skal rekvireres analyser på flere typer prøvemateriale er det viktig at det opprettes én bestilling per prøvemateriale. Dette fordi blodprøvene ankommer medisinsk biokjemi på annen dato enn spytt, fæces- og urinprøver som pasienten skal ta hjemme.

Vi ber om det lages en bestilling som ikke fullføres, skriv ut etiketter og merk prøvebeholder som sendes med pasienten. Når pasienten er tilbake endres bestillingen til riktig prøvetakingstidspunkt og bestillingen fullføres.

Dersom etiketten er tilsølt må prøverøret vaskes og merkes med ny navneetikett.
 
Men: Dersom prøvematerialet er blod/serum tatt ved samme prøvetakingstidspunkt, skal det kun være én bestilling og samme IHR-prøvenummer.

NB! Dersom en bestilling er FULLFØRT i IHR kan en ikke etterbestille i IHR. I slike tilfeller må legekontoret ringe til sykehuslaboratoriet og etterbestille.
Dersom prøven fremdeles befinner seg på legekontoret: skriv ønskede tilleggsanalyser på et ark, før på hvem dette gjelder og send arket med prøvene. 

Foto: Ansvarlig for preanalyse ved biokjemi i Ålesund

Fagbioingeniør Beate Eikrem er ansvarlig blandt annet for preanalyse i Ålesund.