HELSENORGE

IHR, ved rekvirering av analyser på flere typer prøvemateriale

Påminnelse om å opprette en bestilling per prøvemateriale.

Vi ser oss nødt til å gjenta denne informasjonen som var sendt ut i Bioposten 3-20.

Når det skal rekvireres analyser på flere typer prøvemateriale er det viktig at det opprettes én bestilling per prøvemateriale. Dette fordi blodprøvene ankommer medisinsk biokjemi på annen dato enn spytt, fæces- og urinprøver som pasienten skal ta hjemme.

Vi ber om at det lages en bestilling som ikke fullføres, skriv ut etiketter og merk prøvebeholder som sendes med pasienten. Når pasienten er tilbake endres bestillingen til riktig prøvetakingstidspunkt og bestillingen fullføres.

Dersom det ikke opprettes én bestilling per prøvemateriale vil en også kunne oppleve at det tar lengre tid å få svarrapporten.

NB! Dersom en bestilling er FULLFØRT i IHR kan en ikke etterbestille i IHR. I slike tilfeller må legekontoret ringe til sykehuslaboratoriet og etterbestille. Dersom prøven fremdeles befinner seg på legekontoret: skriv ønskede tilleggsanalyser på et ark, før på hvem dette gjelder og send arket med prøvene.

Dersom legekontoret ikke har klart å ta alle prøvene og ikke har brukt opp alle etikettene, må disse sendes med prøven for at vi skal kunne fange opp om det for eksempel mangler EDTA-rør til HbA1c.

Dersom legekontoret analyserer HbA1c selv skal analysen ikke rekvireres til sykehuslaboratoriet.