HELSENORGE
BIOPOSTEN

Informasjon angående celleprøver fra livmorhals

Svar og oppfølging av kvinner med celleprøver fra livmorhals

​Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at HPV-test skal være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 34 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet. Innføringen skal skje gradvis, og i Møre og Romsdal er det planlagt gjennomført innen utgangen av 2021.

Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå.
Laboratoriene må ha tid til å tilpasse seg nye rutiner og økt antall HPV-analyser, og spesialisthelsetjenesten (gynekologer og patologer) må ha kapasitet til å ta imot kvinnene som henvises til videre oppfølging.

Det er derfor blitt innført en randomisert implementering:

 • HPV-arm: Kvinner i aldersgruppen 34 – 69 år, født på partallsdato.
  Kvinner uten symptomer og med negativ HPV-test skal etter Kreftregisterets anbefaling ha oppfølging etter 5 år.
  Kvinner med symptomer eller positiv HPV-test får mikroskopert sin celleprøve i tillegg, oppfølging etter retningslinjer fra Kreftregisteret, avhengig av prøveresultater og kliniske funn.
 • Cytologi-arm: Kvinner i aldersgruppen 34 – 69 år, født på oddetallsdato.
  Kvinner uten symptomer og uten funn ved mikroskopering av celleprøve skal etter Kreftregisterets anbefaling ha oppfølging etter 3 år, som tidligere.
  Kvinner med symptom eller funn ved mikroskopering av celleprøve følges opp etter Kreftregisterets anbefalinger, avhengig av prøveresultater og kliniske funn.
  Denne prøvefordelingen er det patologilaboratoriene som tar seg av.
  Grunnet denne randomiserte implementeringen vil kvinnene med normale celleprøver få innkalling til ny kontroll om 3 eller 5 år alt etter som om de har primær HPV-test eller mikroskopert prøve.  

Plan for oppfølging skal komme fram i svar.

Cytodiagnostiker Ingunn Klevberg ved mikroskopet

Cytodiagnostiker Ingunn Klevberg ved mikroskopet

Fremdeles blir de fleste prøvene mikroskopert av cytodiagnostikere og patologer.