HELSENORGE

Interaktiv henvisning og rekvirering, IHR

Ønsker å bredde IHR på så mange legekontor som mulig i Helse Møre og Romsdal.

​HMR har et sterkt ønske å bredde IHR til så mange legekontor som mulig. Vi har dessverre møtt på en god del utfordringer, men har også klart å løse en del.

Vi har hatt svært god hjelp av IT-konsulent Roger Strømmen Kolseth i Ålesund kommune og ønsker å takke han for å være svært løsningsorientert.

Det er flere legekontor som ønsker oppkobling, og vi håper at vi kan fortsette arbeidet med bredding på nyåret.   

Foto: Bioingeniører i arbeidet med innføring av IHR på legekontorene

Bioingeniørene Tone Kjerstad og Marie Apell-Steinslien har arbeidet med å innføre IHR på flere legekontor i HMR.