HELSENORGE
BIOPOSTEN

Interaktiv henvisning og rekvisisjon fra primærhelsetjenesten, IHR

Elektronisk rekvirering og svar av prøver fra primærhelsetjenesten.

​Helse Midt Norge er nå i gang med bredding av IHR til legekontorene. I HMR er Irene Schmidt Furuli og Haakon Arne Espelund ansatt i prosjektet. Irene er prosjektleder. Planen er at innen utgangen av 2018 skal alle legekontor som ønsker IHR ha dette på plass. Det er noen utfordringer med hensyn til ulike datasystem i primærhelsetjenesten, men dette arbeides det med å løse.