HELSENORGE
BIOPOSTEN

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) fra primærhelsetjenesten

Elektronisk rekvirering og svar av prøver fra primærhelsetjenesten

​Per 22.februar er IHR tatt i bruk ved 12 legekontor i Møre og Romsdal. Foreløpig er det legekontor som bruker journalsystem fra CGM og System X med tykk-klient som kan ta i bruk IHR. Fremdeles er det flere legekontor som ikke har gitt tilbakemelding om de ønsker å starte med IHR.

Elektronisk rekvirering er et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet. Laboratoriet slipper å remerke prøverør, noe som hindrer alvorlige feil. Rekvirenten har alltid kontroll med at analyser som er rekvirert overføres til laboratoriedatasystemet.