HELSENORGE

Justering av HbA1c- gjelder kun for prøver analysert i Molde

Informasjon om målemetode for HbA1C og verdi.

​Vår målemetode for HbA1c gir for høy verdi. Produsenten er kjent med dette også fra kvalitetskontroll i andre land. Dette er kommet tydeligere fram i løpet av siste halvåret da Noklus har gått gradvis over til nytt referanselaboratorium for fasit til HbA1c kvalitetskontroll. Fasit fra nytt referanselaboratorium er lavere enn fra det tidligere. Produsenten har gitt beskjed at de vil komme med ny kalibrator, sannsynligvis i 2021. Inntil videre vil vi bruke en faktor på 0,94.

Justeringen er implementert fra uke 49. Måleenhet mmol/mol.

NB! Justeringen gjelder kun resultat fra Molde sjukehus