HELSENORGE
BIOPOSTEN

Kalprotektin

Prøver til kalprotektin


Pasienten skal ta prøven selv.

Egen prøvebeholder, Easy Extract, MÅ benyttes.
Foto illustrasjon: Prøvebeholder Easy Extract
 
Det er svært viktig at pasienten får god informasjon om selve prøvetakingen.  Dersom prøven kommer i annen beholder enn EasyExtract vil prøven ikke kunne analyseres.

Lever alltid ut informasjonsskriv til pasienten. Infoskriv finnes her: Infoskriv om kalprotektin

Fagbioingeniør Egil Berild ved instrumentet som analyserer Kalprotektin i Molde