HELSENORGE
BIOPOSTEN

Kalprotektin prøver

Hvordan prøvene navnes og sendes er av stor betydning.

​Prøver som er eldre enn sju dager ved ankomst kan dessverre ikke analyseres. Husk å sende prøvene til laboratoriet så fort som mulig.

Ved utlevering av rør må en gi beskjed til pasientene at navneetiketten skal limes på kalprorøret og ikke hylsen! Skriv dato og klokkeslett for prøvetaking på etiketten.