HELSENORGE

Kopirekvirenter

Valg av kopirekvirent inn til sykehusene er ikke mulig i Beaker laboratoriesystem. Gjør legen oppmerksom på at det er tatt prøver som må sjekkes. 

​Etter at vi innførte Beaker og ny felles rekvirering og svar (RoS) i Helse Midt-Norge, er det ikke mulig å be om kopirekvirent inn til sykehusene. Alle leger ved sykehusene i HMN har tilgang til alle analyseresultat på prøver som er analysert ved våre sykehus. Det er likevel nødvendig å gjøre aktuell lege oppmerksom på at det er tatt en prøve som de må sjekke. Dette gjøres best ved å sende beskjed via dialogmelding.

Det kan fremdeles bestilles kopirekvirent til primærhelsetjenesten.