HELSENORGE
BIOPOSTEN

Kortisol i spytt

Biokjemi Ålesund starter opp med å analysere kortisol i spytt lokalt i mars 2019.

​Ny analyse ved Avdeling for medisinsk biokjemi 

Kortisol i spytt gjenspeiler den frie og biologisk aktive fraksjonen i serum. I motsetning til kortisol i serum blir konsentrasjonen i spytt ikke påvirket av konsentrasjonsendringer av kortisolbindende globulin (CBG).

Endret nivå av kortisolbindende globulin kan ses f.eks. ved fedme, graviditet, østrogenterapi, hypotyreose etc. Analysering av kortisol i spytt forenkler også diagnostikk av Cushing-syndrom hos barn, pasienter under psykiatrisk behandling og hos personer hvor stress kan øke steroidkonsentrasjon ved påvirkning av binyrebarken.

I løpet av mars 2019 kommer Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund til å starte opp med å analysere kortisol i spytt lokalt. Dette vil garantere en rask svartid til alle våre rekvirenter. Prøvetakingsutstyr vil bli tilgjengelig gratis hos oss. 
Medisinsk biokjemi Ålesund kommer til å sende ut eget informasjonsskriv om analysen i løpet av februar.