HELSENORGE

Kortisol i spytt ved mistanke om Cushings syndrom

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr analysering av kortisol lokalt på sykehusene med rask svartid.

​Cushings syndrom viser betydelig variasjon i symptombildet og er en følge av sykdomsrelatert økt produksjon av kortisol. Cushings syndrom kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten, men prognosen er vanligvis god når den underliggende årsaken behandles. Det er derfor viktig å utelukke sykdommen tidlig, spesielt hvis pasienten har flere typiske symptomer, tidlige symptomer eller alvorlig arteriell hypertoni eller tap av beinmasse (osteoporose).

Normalt har man høyest kortisolnivå rett før oppvåkning om morgenen og lavest rett etter midnatt. Endringer i dette mønsteret er vanlig hos pasienter med Cushings syndrom og er ofte den første biokjemiske endringen som kan påvises.

Kortisol i spytt tatt ved midnatt er en ikke-invasiv metode som anses som minst like god eller bedre enn nåværende gullstandard ved diagnostikk av Cushings syndrom (kortisol i samleurin). Hormonkonsentrasjonen i spytt gjenspeiler den frie og biologisk aktive fraksjonen av hormonet og er uavhengig av spyttproduksjonen. I motsetning til kortisol i serum blir konsentrasjonen i spytt ikke påvirket av konsentrasjonsendringer av kortisolbindende globulin (CBG).

Analysering av kortisol i spytt har fordeler spesielt hos barn, hos pasienter som er i psykiatrisk behandling og hos personer hvor stressfaktorer kan påvirke binyrebarken og som da kan ha forhøyede steroidhormonkonsentrasjoner. I tillegg er prøvetaking av spyttprøve raskere og enklere enn å ta blodprøve, den er ikke-invasiv og smertefri. Pasienten kan ta prøven selv.

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr analysering av kortisol i spytt lokalt. Dette garanterer rask svartid. Prøvetakingsutstyr kan bestilles gratis hos oss. 

Foto: Laboratoriefaglig rådgiver og fagbioingeniør ved analyseinstrumentene ved biokjemi i Ålesund

Laboratoriefaglig rådgiver Lutz Schwettmann og fagbioingeniør Siw Berbu ved analyseinstrumentene ved medisinsk biokjemi i Ålesund.