HELSENORGE

Laboratoriedatasystem Beaker fra Epic, del av Helseplattformen

Ved opplevelser av mangler og feil ved bruken av laboratoriedatasystemet Beaker, gi oss tilbakemelding.

​Som kjent tok vi i bruk nytt laboratoriesystem, Beaker, i februar. Som med mange nye system har laboratoriene opplevd en del startproblemer som dessverre også flere av dere rekvirenter har merket. Vi takker for tålmodigheten dere har vist.

Etter hvert har vi lært oss å håndtere det nye laboratoriedatasystemet og håper at utfordringene etter hvert minskes og gir seg.

Dersom rekvirenter både i primærhelsetjenesten og inne på sykehusene opplever mangler eller feil er jeg takknemlig for tilbakemeldinger.

Beaker er en del av Helseplattformen (HP) som skal innføres i løpet av de neste to årene. Når HP er innført og tatt i bruk også av kommuner og andre legekontor, vil tjenestene bli mer sømløse.