HELSENORGE
BIOPOSTEN

Nedlegging av analysen albuminkorrigert kalsium

Medisinsk biokjemi i Ålesund og Volda vil slutte med albuminkorrigering av total kalsium.

​Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund og Volda har i mange år utgitt albuminjustert kalsium som en surrogatmarkør for fritt kalsium ved evaluering av hypo- og hyperkalsemi. Korrigeringen skal kompensere for unormale konsentrasjoner av albumin. I litteraturen finnes det mange forskjellige formler for justering.

Nyere studier tyder på at den diagnostiske nøyaktigheten av en slik matematisk korrigering ikke er så pålitelig som man i utgangspunktet tenkte. En aktuell publisert studie viser faktisk at den diagnostiske nøyaktigheten av ukorrigert total kalsium generelt er bedre enn albumin korrigert kalsium.

I tråd med aktuell litteratur kommer vi til å slutte med albuminkorrigering av total kalsium. Fra og med 01.03.2020 blir albuminkorrigert kalsium ikke lenger rapportert på svarrapport. Formelen for korrigeringen vil fortsatt være tilgjengelig på vår nettside.

 

Fagbioingeniør Siw Berbu ved medisinsk biokjemi ved Ålesund sjukehus

Fagbioingeniør ved medisinsk biokjemi ved Ålesund sjukehus.