HELSENORGE
BIOPOSTEN

Ny analyse: Kalprotektin i feces, markør for inflammatorisk tarmsykdom

Fra 20. mars 2017 utfører avdeling for medisinsk biokjemi ved Molde sykehus analysen for feces.

​Fra 20.3.2017 utfører Avdeling for medisinsk biokjemi, Molde, analysen kalprotektin i feces. Kalprotektin er et sinkbindende antimikrobielt og antiproliferativt protein, som avgis fra aktiverte eller døde granulocytter. På slimhinneoverflaten i mage-tarm-trakten eksponeres kroppen for store mengder mikrober, som ved kjemotakse tiltrekker seg granulocytter. Ved skade av slimhinnen øker permeabiliteten slik at større mengder granulocytter vandrer ut i tarmlumen og gir økt konsentrasjon av intracellulære substanser, deriblant kalprotektin, i feces. Proteinet kan kvantiteres i ekstrakt fra fecesprøve. Konsentrasjonen i feces stiger ved inflammatorisk tarmsykdom.

Prøvetakingsutstyr:
Calpro Easy Extract prøvebeholder
Prøvetaking utføres av pasient, eventuelt av helsepersonell.

Se eget informasjonsskriv om Kalprotektin i feces.

Oppbevaring:
Før tilsetting av prøvemateriale: I kjøleskap til utløpsdato Etter tilsetting av prøvemateriale: I kjøleskap frem til levering/sending

Bestilling:
Primærhelsetjenesten bestiller prøvebeholdere fra lokalt sykehuslaboratorium. Se elektronisk bestilling på våre nettsider for avdeling for medisinsk biokjemi.
For sykehusene hentes prøvebeholdere direkte i ekspedisjonen ved medisinsk biokjemi.

Mer informasjon om ny analyse Kalprotektin (pdf).