HELSENORGE
BIOPOSTEN

Ny transportordning for mikrobiologiske prøver – raskere prøvesvar

For å gi våre rekvirenter på Sunnmøre raskere prøvesvar på analyser som utføres ved mikrobiologi Molde, ble det fra og med 2. januar 2017 økt transport mellom våre laboratorier i Ålesund og Molde.

​I praksis betyr det at prøver som skal til laboratoriet Molde kan leveres via henteordningen til Ålesund sykehus, og være fremme på laboratoriet i Molde samme kveld. Denne forbedringen vil forkorte svartiden på mikrobiologiske prøver fra sjukehus og primærhelsetjenestene på Sunnmøre med opptil en dag.