HELSENORGE
BIOPOSTEN

Nye nettsider

På nettsidene til medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi finn du blant anna oppdatert brukarhandbok, analyselister, ringegrenser og du kan bestille rekvisita.

For å bestille rekvisita, gå til rekvisisjonar og prøvetakingsutstyr for «ditt» sjukehus, fyll ut skjema og send inn.

Medisinsk biokjemiMedisinsk mikrobiologiPatologi