HELSENORGE
BIOPOSTEN

Nye remissetyper

Overgang til nye prøvetyper på alle våre remisser.

​I november gikk vi over til nye prøvetyper på alle våre remisser.

Dette gjorde vi fordi vi har et nært samarbeid om patologi-prøvene i helseregionen, og på denne måten har alle prøvene fått et unikt prøvenummer.

Histologiske prøvesvar fra Ålesund sjukehus har prefiks AH
Histologiske prøvesvar fra Molde sjukehus har prefiks MH
Histologiske prøvesvar fra St. Olavs hospital har prefiks SH
Cytologiske prøvesvar (annencytologi) fra Ålesund sjukehus har prefiks AA
Cytologiske prøvesvar (annencytologi) fra Molde sjukehus har prefiks MA
Cytologiske prøvesvar (annencytologi) fra St. Olavs hospital har prefiks SA
Cervixcytologiske prøvesvar fra sjukehusa i Møre og Romsdal har prefiks AC
Cervixcytologiske prøvesvar fra St. Olavs hospital har prefiks SC
Obduksjonssvar fra sjukehusa i Møre og Romsdal har prefiks AO
Obduksjonssvar fra St. Olavs hospital har prefiks SO