HELSENORGE

Nytt laboratoriedatasystem Beaker, del av Helseplattformen

Nytt laboratoriedatasystem tas i bruk ved laboratoriene i Helse Møre og Romsdal fra 6. februar 2021.

​Laboratoriene i Helse Møre og Romsdal skal ta i bruk nytt laboratoriedatasystem 6. februar 2021. St. Olavs hospital har allerede tatt i bruk systemet.
Omleggingen medfører at analysenavn standardiseres. Referanseområder vil også bli felles med unntak av de analysene der vi har ulike metoder.

Primærhelsetjenesten

Rekvirenter i primærhelsetjenesten vil forhåpentligvis ikke merke så mye til overgangen.
Men skulle det dukke opp problemer med svarrapporter eller dere har spørsmål rundt prøvesvar er det viktig at dere tar kontakt med lokalt laboratorium.

I sykehusene

Rekvirenter i HMR vil få ny felles ROS (rekvirering og svar) med HMN. Her vil det bli en del endringer. Den viktigste endringen blir at rekvirenten kan rekvirere prøver innad i HMN i samme bilde og få tilgang til prøveresultatet fra andre sykehus i regionen. Det vil komme mer informasjon om dette når februar nærmer seg.

På grunn av endringen ber vi om at det ikke forhåndsrekvireres prøver i ROS som skal tas etter 6. februar før mandag 8. februar 2021.
Prøver som skal tas før 6. februar kan forhåndsrekvireres som før.