HELSENORGE
BIOPOSTEN

Oppbevaring av prøver til urin dyrkning

​Urinprøver på rør med tilsetning av borsyre eller CCM* kan nå oppbevares i 2-25 grader i inntil 48 t før analysering. Det er ikke lenger nødvendig med oppbevaring i kjøleskap frem til prøven sendes til laboratoriet for dyrkning.

Urinprøverør Monovette
Urinprøverør Vacuette CCM
Glasset fylles ved hjelp av overføringsenhet fra urinbeholder.
La rørene fylles inntil vakuumet er brukt opp og fyllingen stanser. Dette sikrer et riktig (forhåndsdefinert) forhold mellom urin og tilsetningsstoff. Betraktelig underfylling av rørene kan påvirke urinkulturer og føre til feilaktige resultater. Bland godt 5 ganger til tilsetningsstoffet er fullstendig løst opp i urinprøven.

Prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner bestilles på våre internettsider: www.helse-mr.no/mikro

 


* Leverandør av VACUETTE®-urinprøverør har endret tilsetningsstoffet i disse fra borsyre til CCM.
VACUETTE® CCM bestilles hos og sendes til mikrobiologisk lab ved Molde sykehus.

Urine Monovette® med borsyre bestilles hos og sendes til mikrobiologisk lab ved Ålesund sykehus.