HELSENORGE
BIOPOSTEN

Oppdatering av referanseintervall for barn

Innføring av egne referanseintervall for barn

​Avdeling for medisinsk biokjemi jobber kontinuerlig med oppdatering av referanseintervall for barn. I denne sammenhengen har vi innført egne referanseintervall for barn for anti-TPO og finjustert referanseintervall for hematokrit .

Bioingeniører på laboratoriet