HELSENORGE
BIOPOSTEN

Oppfølging etter konisering - nye retningslinjer

Kliniker har hovedansvar for korrekt oppfølging – patologilaboratorium forsøker å bidra.

​Om pasienten er behandlet tidligere (konisering/hysterektomi), gjelder oppfølging i samsvar med retningslinjer gitt i "Veileder gynekologisk onkologi" (2016), "Premaligne lidelser i cervix uteri", kap. 1.5 "Oppfølging og kontroller".

Det skal være oppfølging med cytologi og HPV test i minimum 10 år, intervaller og detaljer er vist i flytskjema.