HELSENORGE
BIOPOSTEN

Overgang til molekylærdiagnostikk for gastroenteritt

også for rekvirenter på Sunnmøre.

​I juli 2017 gikk vi over til PCR-metodikk for påvisning av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter for rekvirenter som bruker laboratoriet i Molde. Fra og med 01.01.2019 vil vi gå over til denne metodikken for alle rekvirenter i Møre og Romsdal. Analysene vil bli utført ved laboratoriet i Molde.

Prøver rekvirert i IHR vil automatisk få utskrevet etiketter til laboratoriet i Molde og prøvene skal da sendes i konvolutter merket til Molde. Rekvirenter som ikke bruker IHR bes bruke rekvisisjon for laboratoriet i Molde. De rekvirentene som bruker hentetjenesten på Sunnmøre kan fortsatt bruke denne; prøvene legges i konvolutt merket «Molde». Konvolutten vil bli videresendt samme dag til Molde med vår interne transport uten kostnad.

PCR diagnostikk er langt raskere og mer sensitivt enn dyrkningsbasert diagnostikk, slik at man kan forvente raskere og mer pålitelige prøvesvar.

For undersøkelse av bakterier, virus og ved innenlands smitte av parasitter; send fecalswab.
Ved mistanke om parasitter i utlandet; send både fecalswab og avføring på steril prøvebeholder

Fecal Swab
Steril prøvebeholder