HELSENORGE
BIOPOSTEN

Påminnelse om identifisering og signering

Identifisering og signering av prøvetakar.

​Vi minner igjen om kor viktig rett identifisering er.

Hugs at prøver som skal til blodbanken skal signerast av prøvetakar. 

Illustration av identifisering og signering ved sending