HELSENORGE
BIOPOSTEN

Postforsendelse

Forsendelser fra legekontor til laboratoriene.

​Forsendelsene fra legekontorene til laboratoriene i HMR fungerer stort sett bra.

Det er viktig at prøver til mikrobiologi, patologi og biokjemi legges i egne merkete konvolutter før de samles i samleposen.

For at prøver til andre Helseforetak, eksempel St.Olav, Haukeland og OUS ikke skal forsinkes, må prøvene sendes direkte til dem. Fraktetiketter til St. Olav bestilles på deres nettside.