HELSENORGE
BIOPOSTEN

Postforsendelser

Det er slutt på A-post fra 1. januar 2018.
Dersom dere har frankerte konvolutter liggende på lager kan disse benyttes i stedet for ufrankerte konvolutter i samleposer.

1. januar 2018 ble det slutt på A-post i Norge. Sykehusinnkjøp gjorde da avtale med Bring for sending av biologisk materiale. Det har vært mye arbeid med å få på plass tilfredsstillende ordninger, men det ser nå ut til at sendinger fra legekontorene kommer fram til laboratoriene i HMR innen fristen som er satt. Husk at prøvene må leveres post i butikk innen oppsatt frist.

Vi kommer nå til å gå over til samleposer i plast i stedet for bobleposene. Prøvene legges først i brun ufrankert konvolutt. Kryss av for riktig laboratorium på konvolutten.
Samle alle brune konvolutter i samleposen. Merk samleposen med riktig fraktetikett.Vi tror dette vil være enklere både for dere og oss. Samleposer og konvolutter kan bestilles på våre internettsider.
NB! Fraktetikettene kan kun brukes i tre måneder etter at den er skrevet ut. Bestill derfor ikke for mange om gangen. 

L-1 etikettene skal kun benyttes fredager med levering lørdag!