HELSENORGE
BIOPOSTEN

Prøver til kalprotektin

Prøver til kalprotektin som pasienten skal ta sjølv.

Prøver til kalprotektin.
Pasienten skal ta prøven sjølv.
Det er derfor svært viktig at pasienten får god informasjon om selve prøvetakingen. Det er et stort problem for laboratoriet med for mye prøvemateriale. Lever alltid ut informasjonsskriv til pasienten.

Informasjonsskriv finnes her: Kalprotektin.