HELSENORGE
BIOPOSTEN

Prøvetaking av pasienter fra primærhelsetjenesten

Pasient må ta med ferdig utfylt rekvisisjon ved prøvetaking på sykehusets poliklinikk.

​Når pasienter skal ta prøvene ved sykehusets poliklinikk må legekontoret huske å sende med pasienten ferdig utfylt rekvisisjon.

Dette gjelder også legekontor som har innført elektronisk rekvirering.  

Fagingeniør ved blodbanken i Åelsund

Fagbioingeniør Bodil Stige sørger for å fylle opp blodbanken i Ålesund før jul.

 

Bioingeniør og kontorkoordinator ved medisinsk biokjemi, Molde sykehus