HELSENORGE

Rekvirering av P1NP i RoS ved sykehusene

​Beinformasjonsmarkøren P1NP (N-terminalt propeptid av prokollagen type 1) brukes sammen med CTX (Carboxyterminalt telopeptid av kollagen type 1) for å monitorere osteoporosebehandling med antiresorptive medikamenter. Vi gjør oppmerksom på at analysene utføres ved avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs Hospital og kan bestilles i RoS.

Ved analysesøk i RoS må P1NP skrives med romertall «I» istedenfor arabisk «1»: PINP.