HELSENORGE
BIOPOSTEN

Rekvisita til prøvetaking av celleprøver fra livmorhals

Bestilling av rekvisita til prøvetaking.

​Rekvisita til prøvetaking bestilles på HMR sin nettside.

Hvis linken ikke virker på din PC må du gå inn på Avdeling for patologi sin hjemmeside:  www.helse-mr.no/patologi /Prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar/Bestill prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar/ Bestilling av prøvetakingsutstyr patologi Ålesund.

Du kan ringe inn bestilling på tlf 70105600, evt. 94178509 (gjelder rekvisita til patologi).

Rutiner for innsending av prøvemateriale er som beskrevet tidligere.