HELSENORGE
BIOPOSTEN

Rør til Kalprotektin

Bestilling av rør til kalprotektin.

​Rør til Kalprotektin kan no bestillast kostnadsfritt frå Avdeling for medisinsk biokjemi. Vi føreset at prøven sendast til oss.

Kalprotektin rør

Prøvetakingsutstyr bestillast frå nettsida til HMR,
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/laboratorietenester