HELSENORGE
BIOPOSTEN

Salivette-rør til prøvetaking spytt

Følg prosedyre ved prøvetaking.

Salivette rør
"Salivette-rør" til prøvetaking spytt.

Det er viktig at pasienten som skal ta spyttprøve følger prosedyre for prøvetaking.

Det vil bli sendt eget informasjonsskriv og prosedyren kan printes ut fra vår nettside.