HELSENORGE
BIOPOSTEN

Signering av prøverør til blodtyping (antistoffscreening)

Prøverør må være signert med fullt navn av prøvetaker.

​Vi minner om at alle prøverør der det skal utføres blodtyping og/eller antistoffscreening, MÅ være signert med fullt navn av prøvetaker.

For de som har IHR vil teksten: «Husk signering av prøverør for utført ID-kontroll!» komme på venstre etikett. 

 

Signering av prøvetakerpå etikett

Signering av prøvetaker på etikett.