HELSENORGE
BIOPOSTEN

Slutt på A-post fra 1. januar 2018

1. januar 2018 er det slutt på A-post. Overflødige frankerte konvolutter bes sendes til laboratoriet.

​Det er slutt på A-post fra 1. januar 2018.

Vi ber alle legekontor sjekke om de har mange frankerte konvolutter liggende på lager.
Har dere flere enn dere klarer å bruke opp? Vennligst returner disse til laboratoriet snarest slik at andre kan bruke dem.

Ny info om posten kommer!