HELSENORGE
BIOPOSTEN

Spinalvæskeanalyser på FilmArray

For sykehusets rekvirenter.

​Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått på plass en ny metode for rask påvisning av agens i spinalvæske som kan gi meningitt/encefalitt. Indikasjon for å bruke analysen er akutt encefalitt/meningitt og rekvirent må kontakte mikrobiolog for vurdering av indikasjon. Mikrobiolog gir deretter beskjed om analysering til mikrobiologisk lab. Rutinediagnostikk på spinalvæske vil utføres som før uansett resultat på FilmArray-analysen.

Mikrobiolog har vakt hver dag frem til 24:00.

Telefon på dagtid: (711) 22115
Telefon utenom åpningstid: Se vaktlister tilgjengelig på virksomhetsportalen eller kontakt sentralbord.

Foto: Fagbioingeniør Siv Juul Abelseth, Avdeling for mikrobiologi i Ålesund

Fagbioingeniør Siv Juul Abelseth ved mikrobiologi i Ålesund