HELSENORGE
BIOPOSTEN

Standardisering av urinmikroskopi

Gått over til standardisert metode.

​Alle laboratoriene i Avdeling for medisinsk biokjemi har nå gått over til standardisert metode. Det innebærer at vi bruker samme volum urin og standardiserte tellekammer når vi mikroskoperer.

Vi har også innført standardisert svarrapportering.
Det vil si at erytrocytter gis ut som: 0-3, 4-10, 11-20, 21-30 og >30 per synsfelt.
Det same gjelder for andre funn i urinen.

Bioingeniør Maria Jacobsen ved mikroskopet